مدل شوفاژ 1 مدل شوفاژ 2 مدل شوفاژ 3 مدل شوفاژ 4

مدل شوفاژ 1

جدید ترین مدل های شوفاژ سهیل سنعت

ادامه مطلب

مدل شوفاژ 2

مدل شوفاژ های سهیل صنعت

ادامه مطلب

مدل شوفاژ 3

مدل شوفاژ 3 وب سایت مرکزی سهیل صنعت طراحی و تولید انواع شوفاژ

ادامه مطلب

مدل شوفاژ 4

شوفاژ مدل 4 وب سایت سهیل صنعت بزرگترین تولید کننده شوفاژ و پکیج سراسر ایران

ادامه مطلب

ورود كاربران

در ساختمان سازی بهتر است رادیاتورهای شوفاژ هم عرض پنجره های هر اتاق و دقیقا زیر پنجره ها

نصب شود ، این موضوع اگرچه عادی به نظر می رسد اما از یک قاعده علمی پیروی می کند.

براساس اصول مهندسی ساختمان به دلیل اینکه معمولا سردترین مکان در اتاق نزدیک

پنجره است و به علاوه از طریق درزهای آن ، امکان نفوذ هوا به داخل اتاق وجود دارد ،

جایگاه و اندازه  رایاتور شوفاژها باید با توجه به موقعیت پنجره مشخص شود. از این رو

بهترین روش توزیع دما در اتاق و بهترین نحوه جبران کسری تابش گرمایی زمانی رخ می

دهد که  رایاتور شوفاژ زیر پنجره نصب شود . اگر رایاتور شوفاژی که حدود 60 درصد گرمای

اتاق را به صورت جابه جایی منتقل می کند به صورت آزاد جلوی دیوار بیرونی زیر پنجره

نصب شود ، نیروی شناوری هوای گرم آن به قدری بزرگ خواهد بود که امکان نفوذ هوای

سرد شده روی وجه داخلی پنجره و هوای سرد وارد شده از درزهای پنجره ، به درون اتاق

را منتفی می سازد ، با این کار جریان هوا در اتاق (گردش هوای اتاق ) برقرار خواهد شد .

لذا به مهندسان تاسیسات تاکید می شود که برای استفاده از حداکثر توان گرمایی  رایاتور

شوفاژ آن را نزدیک دیوار و زیر پنجره نصب کنند .

ورود كاربران